sağlık haber

Lise son sınıf öğrencileri, 'sahte rapor' almaktan kurtuldu..!

Milli Eğitim Bakanlığı, üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin sahte sağlık raporlarıyla uğraşmaması için devamsızlıkta 'rapor yerine velinin yazılı başvurusunu' yeterli saydı.

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Eğitimine Alınacaklar Listesi

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız personeli için yapılacak olan Görevde Yükselme Eğitimi için 01-10 Aralık 2009 tarihleri arasında internet ortamında, Personel Bilgi Sistemi üzerinden alınan ve İl Sağlık Müdürlüklerinde kurulan Görevde Yükselme Başvuru Kabul ve Değerlendirme Komisyonlarında incelenerek sonuçlandırılan başvurular, Bakanlığımız Görevde Yükselme Sınav Kurulunda değerlendirilerek kesinleştirilmiştir.

Özel hastanelerin Puanlarını Merak Ediyor musunuz?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 13 Kasım 2009 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Hakkında Yönerge’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre oluşturulan komisyon tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında 31.12.2009 tarihinde yapılan toplantı sonucunda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile sözleşmeli özel hastaneler ve vakıf üniversite hastanelerinin, yönergenin 7 nci, 8 inci, 9uncu, 10 uncu ve 11 inci maddelerinde belirtilen hükümler gereği

Sağlık Bakanlığı 4/B li Personel Yerleştirme Sonuçları

ÖSYM, 4/b'li personellerin merakla beklediği Sağlık Bakanlığı 2009/8 yerleştirme sonuçlarını ve en yüksek ve en düşük yerleştirme puanlarını açıkladı. Puanlara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.
Tıklayın Öğrenin:
http://www.turksagliksen.org.tr/haberler/1291-manset-haberler/7157-merakla-beklenen-sonuclar-aciklandi

Sağlıkla İlgili Üst Öğrenimler Hangileri?

YÖK, Sağlık Bakanlığına bir yazı yazarak hangi programların üst öğrenim sayılacağıyla ilgili konuya açıklık getirdi.
Buna göre; İşletme Bölümü, Tıbbi Sekreterlik ve Sağlık Memurluğu mezunları için üst öğrenim sayılmayacak. Ayrıca Bakanlığa gönderilen yazıda hangi yüksek örenim programının hangi alanlarda mesleki üst öğrenim olduğuna da açıklık getirildi.
İlgili Yazı İçin Tıklayın

Ebelik Lisans Tamamlama Akademik Takvimi ve Ödeme Tablosu


Öğrenim Ücretleri
2009-2010 Öğretim Yılı Samsun Sağlık Yüksekokulu Ebelik Lisans Tamamlama Programı'na (Uzaktan Eğitim Ebelik Bölümü) sistemimize geçici kayıtları yapılan öğrenciler, öğrenci numaraları ile "Garanti Bankası" şubelerinden II. Öğrenim Ücreti I. taksitini yatırabilirler.
OMÜUZEM e GİR: http://uzem.omu.edu.tr/a/

Lisans Tamamlamada Yeni Ücretler...

SAĞLIK BAKANLIĞINDA
LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI KOORDİNATÖRLERİNİN TOPLANTISI YAPILDI

ÖĞRENCİ KATKI PAYI
14/12/2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Üniversitelerarası iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan yükseköğretim yönetmeliği”nin 9. Maddesinde “Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan yükseköğretim ücretlidir. Üniversitelerin kendi bünyelerinde açacakları uzaktan yükseköğretim diploma programlarına kayıtlı öğrenciler için "İkinci Öğretim"

Görevde Yükselme Ve Ünvan Değişikliği İle İlgili Bakanlık Duyurusu..

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlüğümüz faaliyetleriyle ilgili internet sayfamızın yeniden yapılandırılması çalışmaları başlatılmıştır.

Bundan böyle personelimizin doğrudan bilgilendirilmesi amacıyla,

İşletme, İktisat Ve Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu Sağlık Çalışanları İle İlgili Sendika Bilgilendirmesi..

Bilindiği gibi, YÖK Başkanlığı Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu, 07.09.2008 tarihinde; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünün Sağlık Kurumları İşletmeciliğinin devamı niteliğinde sayılmasına,18.02.2009 tarihinde, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünün Sağlık Meslek Liselerinin tıbbi sekreterlik bölümünün bir üst öğrenimi olduğuna, 22.07.2009 tarihinde ise, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünün hemşire olarak görev yapan sağlık personeli için mesleki bir üst öğrenim sayı

LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BAŞLIYOR

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konu:Lisans Tamamlama Programı

GENELGE
2009/ 48

Sağlık hizmetlerinde hastanın bakım standardını yükseltmek için, bakım verecek sağlık personelinin iyi eğitilmesi gerekmektedir. Bu nedenle; Sağlık personelinin bilgi ve beceri birikiminin artmasında kaliteli eğitim önemlidir.
Ülkemizde hemşirelik ve ebelik eğitim standardını yükseltmek için önlisans eğitim programlarından mezun olan hemşire, sağlık memuru ve ebelere lisans tamamlama imkânının sağlanması ile sağlık eğitim enstitüsü mezunlarının 3 yıl olan eğitimlerinin lisans düzeyine çıkarılması pek çok bakımdan önem arz etmektedir.

Sağlık çalışanlarının lisans tamamlama işi protokole bağlandı! Lisans Tamamlama ön müracaatları başladı

Anadolu Üniversitesinin bu yıl lisans tamamlama ile ilgili eğitime başlayamayacak olması dolayısıyla YÖK, lisans tamamlama eğitimi vermek için talepte bulunan üç ayrı üniversiteye onay verdi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, bu üniversitelerle protokolü imzaladı.