İşletme, İktisat Ve Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu Sağlık Çalışanları İle İlgili Sendika Bilgilendirmesi..

Bilindiği gibi, YÖK Başkanlığı Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu, 07.09.2008 tarihinde; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünün Sağlık Kurumları İşletmeciliğinin devamı niteliğinde sayılmasına,18.02.2009 tarihinde, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünün Sağlık Meslek Liselerinin tıbbi sekreterlik bölümünün bir üst öğrenimi olduğuna, 22.07.2009 tarihinde ise, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünün hemşire olarak görev yapan sağlık personeli için mesleki bir üst öğrenim sayılmasına karar vermiştir.
YÖK Başkanlığının yukarıda ifade edilen kararları üzerine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü mezunu ve işletme bölümü ile aynı müfredata sahip iktisat ve kamu yönetimi bölümlerinden mezun sendikamız üyeleri, şubelerimize ve genel merkezimize yoğun bir şekilde başvuruda bulunarak uygulamanın nasıl yapılacağı hakkında bilgi talep etmektedirler.

Ancak, bazı çevrelerin mal bulmuş mağribi gibi ilgili bölümlerden mezun olan personelden dilekçe ve diploma toplamak sureti ile personelin yanlış yönlendirilmesine sebebiyet vermeleri üzerine sendikamız üyelerinin hak kaybına uğramamaları için konu ile ilgili olarak açıklama yapma zarureti doğmuştur.

YÖK Başkanlığının yukarıda bahsedilen kararları bağlayıcı olmakla beraber uygulama merciinin Sağlık Bakanlığı olması nedeni ile konu Sağlık Bakanlığınca Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmiştir. Devlet Personel Başkanlığının Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazıda; söz konusu işletme bölümünün sağlık lisansiyeri olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilmiştir.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tekrar YÖK Başkanlığına başvuruda bulunarak işletme bölümü hakkında verdiği kararın Devlet Personel Başkanlığının görüşü doğrultusunda yeniden ele alınmasını talep etmiştir.

YÖK Başkanlığından olumlu bir karar gelmesi halinde konu Sağlık Bakanlığınca bir genelge ile taşra teşkilatlarına duyurularak uygulama başlatılacaktır. Bu nedenle üyelerimizin, her hangi bir hak kaybına uğramamaları için YÖK Başkanlığından gelecek görüşü beklemeleri daha uygun olacaktır.

İşletme, İktisat Ve Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu Sağlık Çalışanları İle İlgili Sendika Bilgilendirmesi.. yorumları

 • Image Description
  Nesrin Aktaş
  21.10.2009

  2 yıllık önlisans bitirdim.daha sonra 4 yıllık işletme bitirdimim.17,10,2009 tarihinde sağlık bakanlığına lisans diplomamı verdim.fakat hemşirelik için üst öğrenim sayılmadığını böyle bir uygulamanın olmadığı söylendi.ne yapabilirim bilemiyorum.hakkımı nasıl alabilirim

 • Image Description
  erkan
  19.12.2009

  2 yıllık sağlık kurumları işletmeciliğini bitirdikten sonra 4 yıllık işletme fekültesine geçiş yapıp bitirdim.maaş ve diğer özlük haklarımı 2 yıllık önlisans mezunu gibi almaktayım.sağlık bakanlığına 1 ay önce dilekçe yazdım ve kamil sabah adlı hemşireyi emsal gösterip dilekçemde diğer bazı ekleride sundum.bana gelen cevapta bakanlığın yök ten görüş istediği ve cevabın yök tarafından olumsuz geldiği için,özlük haklarımda bir değişiklik olmayacağı cevabı geldi.konuyla ilgili dava açmaya hazırlanıyorum.

 • Image Description
  kamilsabah
  04.11.2010

  düzeltme ihtiyacı hissettim arkadaşlar, toplum sağlığı teknisyeni yani sağlık memuruyum...