2015 te Okullarda e-Sınav Dönemi Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 2015-2019 strateji plan taslağını hazırlayarak eğitimin 5 yıllık yol haritasını belirledi. Bu düzenlemeye göre sınavlar elektronik olarak yapılacak, öğrencilere özel dolaplar verilecek ve yeni kurs programları açılacak.

Öğretmen atama sisteminden, okul gibi fiziki alanlara, okul bütçelerinden yabancı dil eğitimine, merkezi sınavlardan ders kitaplarına kadar birçok konuda yenilikler 5 yıl içinde hayata geçirilecek.

*Gelişen teknolojiye bağlı olarak başta merkezi sınavlar olmak üzere tüm sınavların e-sınav yöntemiyle yapılması sağlanacak. Ulusal düzeyde yapılan sınavlar, uluslararası standartlara uygun şekilde kademeli olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

*Okullarda akran koçluğu ve öğretmen koçluğu sistemi oluşturup, yaygınlaştırılacak.

*Öğrencinin akademik başarısını destekleyici kurs programları açılacak.

*Her öğrenciye en az bir sanat veya spor dalında performans yapabilme becerisi kazandırılacak şekilde öğretim uygulanacak.

*Ortaöğretim öğrencilerinin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesi sağlanacak.

*İllerdeki her eğitim bölgesinde bölge okullarının ortak kullanımına elverişli en az birer adet spor salonu, yüzme havuzu, tiyatro, gösteri ve etkinlik salonu inşa edilecek.

*Okul koridor veya diğer alanlarında öğrencilerin eşyalarını koyacakları dolaplar oluşturulacak.

*Bakanlıkça ihtiyaç duyulan binalar eğitim öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanacak.

*İhtiyaç duyulmayan arazi ve okul binaları eğitim öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere özellikle dershanelerin dönüşüm süreci için de bu amaca yönelik olarak kiraya verilecek.

*Derslik ihtiyacının kısa vadede giderilebilmesi ve fiziki eğitim şartlarının iyileştirilmesi için eğitim kampusu projelerinin hayata geçirilmesi sağlanacak.

*Okulların yapım ve donatımına yönelik hayırsever vatandaşları teşvik edecek kampanyalar düzenlenecek.

*Mülkiyeti gerçek veya özel hukuk tüzel kişiliklerine ait imar planında okul alanı olarak ayrılmış arsaların kamulaştırılması yapılacak.

*2019 sonuna kadar Bakanlığa ait tüm taşınmaz bilgilerinin Coğrafi Bilgi Sistemi ile sayısal ortama taşınması yapılacak.

*Eğitim kurumlarının tür ve kademeleri arasında yatay-dikey geçişlerde esnek ve geçirgen bir yapı oluşturulacak.