E-Okul Meb Teog (Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş) Sınav Tarihleri Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, SBS'nin yerine bu yıl ilk kez uygulayacağı merkezi sınavları 28-29 Kasım'da yapacak. Bakanlık, engelli öğrencilerin yanı sıra süreğen hastalığı, ruhsal ve duygusal bozukluğu olan öğrenciler için de özel düzenlemeler yaptı. İşitme engeli olan öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacak. Engelli öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecek. Bu öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacak.

Milli Eğitim’in SBS yerine sekizinci sınıflara getirdiği ‘ortaöğretime geçiş ortak sınav sistemi’nin ayrıntıları açıklandı. Sınavlar iki gün süren oturumla bitirilecek. Sınav günlerinde okullarda ders yapılmayacak. 8. sınıf öğrencilerinin birinci dönem ortak sınavı 28-29 Kasım 2013, ikinci dönem ortak sınavı ise 28-29 Nisan 2014’te yapılacak. Ortak sınavlar her sınav günü 3 olmak üzere, 2 günde 6 oturum halinde yapılacak. Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınavlarda A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçık verilecek. Sınav süresi her ders için 40 dakika olacak. Sınavlar saat 9.00, 10.30 ve 12.00’de yapılacak.

Ortak sınavların birinci gün oturumlarında Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, ikinci gün oturumlarında ise fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil sınavları yapılacak. Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında, belirlenen sınıflarda sınava alınacak.

TÜRKÇE, FEN VE MATEMATİK DERSLERİNE 2 KAT PUAN

Tüm derslerden alınan puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanacak. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı elde edilecek. Puanlama 100 puan üzerinden. Türkçe, matematik, fen ve teknoloji derslerinin ağırlık katsayısı 4, diğer derslerinki ise 2 olacak.

Görme, işitme, bedensel engelli, ruhsal ve duygusal bozukluğu olan, yaygın gelişimsel bozukluğu olan ve süreğen hastalığı olan öğrencilere her sınav için 15’er dakika ek süre verilecek. Bu öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacak. Az gören öğrenciler için 18 punto büyüklüğünde kitapçığı ve cevap kağıdı hazırlanacak. Sınavlarda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine görme engelli öğrenciler için eş değer sorular sorulacak. Ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan sınıflara yerleştirilecek. Sınıflarda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecek.

YATARAK TEDAVİ GÖREN ÖĞRENCİLER BULUNDUKLARI SAĞLIK MERKEZİNDE SINAVA GİREBİLECEK

Yatarak tedavi gören öğrencilerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olanlar durumlarını, sağlık kurulu raporu ile belgelendirdikleri takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezlerinde sınavlara alınacak. Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında olacak. Veliler, vasiler, öğrencinin sınavlara alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezleri’ne başvuracak. Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınıflara yerleştirilecek. Ancak sınıflarda görevli öğretmenler önceden bilgilendirilecek.

SINAVA İTİRAZ 10 LİRA

Ortak sınavların sonuçlarına yapılacak itirazlar sonuçların http://www.meb.gov.tr (e - okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç beş takvim günü içinde yazılı olarak Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne (YEĞİTEK) yapılabilecek. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacak. Her ders için yapılan itirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat/ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 10 lira yatırılması gerekiyor. İtirazın haklı bulunması halinde ücreti iade edilecek. İtiraz ücretini yatırıp banka dekontunu itiraz dilekçesi ile birlikte göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak. İtirazların cevaplanmasında YEĞİTEK gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacak. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak.


2 yorum

Din Bilgisi Soruları (3 ve 18. sorularla ilgili durum)

Öncelikler Din Bilgisinden 18. soru (zekat verilmesi ile ilgili olan) Vatan ve Milliyet gazetelerinde yayınlanan cevap anahtarı ile MEB sitesinde yayınlanandan farklı olarak ifade edilmiş. Gazeteyi aradığımızda dershane din uzmanlarına göre doğru olanı gazetede basmıştık. MEB farklı cevap bildirdi düzelteceğiz diyorlar... Bu durum bile din sorularının çocuklarımız için ne denli ağır ve adil olmadığını gösteriyor. Kısacası din uzmanı dershane hocaları din sınavına girseler onlar bile tüm soruları cevaplayamayacaklardı...Soruda belirtilen cevap olarak verilen a seçeneği daha ziyade "sadaka verme bilincini yerleştirme anlamında" doğru olabilirdi. Zekat sadece yetime verilmediği gibi zekat istenmeden ya da karşı taraf tarafından talep edilmeden yapılan bir ibadettir. Bu sorudaki püf noktası eğer "zekatın nasıl verileceği kısmı ise bu durumda da doğru seçenek için belirtilen bilgiler daha çok sadaka vermeyi çağrıştırıyor. Sadaka da dinimizde "farz, vacip sünnet ve sadaka" ibadetlerinden biri olduğundan karışıklığa neden olmakta. Özetle sorunun hazırlanışında yeterince ayrıntılı düşünülmemiş. Öğrencilerin yanıltılması için yoruma çok açık şekilde ve doğru olmayan biçimde düzenlenmiş.

Bir diğer tartışmalı soru da Mevlana ile ilgili olan. Mevlana' nın söylediği dörtlüğü ortasından alıp Mevlana nın hayat felsefesine aykırı bir yorumla soruya cevap oluşturmak yüzyıllardır Mevlana yı ve söylediklerini bu konuda uzman din büyükleri bile farklı yorumlarken 13-14 yaşında çocuklara TEOG sorusu olarak hazırlamak hangi akla hizmettir? Birisi bunu açıklasın...!

Bu İlahiyat Fakültesi öğrencilerine belki sorulabilirdi.. O soruda Mevlana nın sözünden "Müslüman Müslümanın kardeşidir..." yorumu doğru cevap olmalıydı. çünkü Mevlana "Kim olursan ol yine gel der.. Temel felsefesinde Müslüman değil Allah ın yarattığı insanı asıl olarak almak ve yüceltmek vardır. Kaldı ki Mevlana nın söylediği ve eksik olarak belirtilen söz esas anlamda "ayrımcılık yapmamayı ve eşitlik ilkesine bağlı olmayı, insanların eşit olduğunu" belirtmektedir. Bir çok din uzmanı da bu sözü o şekilde yorumlamıştır. Bu durumda ilgili soruda yer alan "hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe tam mümin olamaz" sözünde kendini başkaları ile eşit görme hatta karşındakini daha üstün görme felsefesi vardır. Eşit davranma ve ayrımcılık yapmama özüne dayalı bu seçenek ilgili soruda doğru seçenek olmamalıydı.
Zaten içinde kardeşlik kelimesi ve dolayısıyla kardeşlik bilincini belirten bu sözün "Müslüman Müslümanın kardeşidir" seçeneği ile karşılaştırıldığında geniş anlamda Mevlana nın soruda belirtilen sözünün anlamca ilişkilendirildiği cevap olarak kabul edilmesi daha doğru olurdu. En azından bu sorunun hatalı olduğu ve cevabının tartışmaya açık olduğu dikkate alınarak iptal edilmesi gerekirdi.

Son olarak çocuklarımıza yaşlarının üzerinde ve hatalı din bilgisi soruları ile onların geleceğine yönelik istedikleri okulları kazanamamalarına sebep olacak durumların yaratılması "öncelikle kul hakkı almak anlamında büyük günah olacaktır.".

ilgililere önemle duyurulur,

Prof. Dr. Levent Ballice

29.11.2013 - Ziyaretçi

Din Bilgisi Soruları 18. sorunun cevabına itirazım var.

18 soru ile ilgili seçenekte doğru cevap olarak bulunması gereken ayet aşağıdaki gibi olmalıydı.

"Sadakaları açıktan verirseniz ne iyi, fakat gizleyip fakirlere verirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır." (Ra’d Suresi 22)

Oysa ki 18. soruda "Öyleyse yetimi sakın üzme! isteyeni sakın azarlama! " Duha suresi 9. ve 10. ayetlerin zekatın nasıl verilmesi gerektiğini açıkladığı belirtilmiş.

Bu ayetlere "Zekat nasıl verilmeli sorusunu sorduğunuzda sizler hangi cevabı alıyor sunuz? cevabı ben vereyim. Bu ayette esas olarak yetim ve yoksula iyi davran ve onları ezme.. kalplerini kırma... uyarıları yapılıyor.

Bu durumun zekatla bağlantısını kurmayı nasıl başardıklarını soruyu hazırlayan uzmanların nasıl böyle bir yorum hatası yaptıklarını hayretle karşılıyorum...

Prof. Dr. Levent Ballice

30.11.2013 - Ziyaretçi