try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Sinavlar
E-Okul Lise Girişi,E-Okul Sınav Sonuçları,E-Okul Giriş

DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMANIN BÜTÜN YOLLARI BU TEBLİĞDE ANLATILDI

Devlet Personel Başkanlığından:

KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ

(Devlet Memurluğuna AlInma)

(Seri No: 1)

Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışmak isteyen vatandaşlarımızın aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde hareket etmeleri gerekmektedir.

Sağlıkçıların İntibak Yaptırabilecekleri Bölümler...

657 Kadrolu lise mezunu bir sağlıkçı üniversitelerin sağlıkla ilgili herhangi bir bölümü ile AÖF nin sağlıkla ilgili Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Laborant Veteriner sağlık bölümü okuyabilir.Bu bölümleri bitirmesi halinde hiçbir sorun olmadan intibak yapabilir.

657 kadrolu lise hemşire ve sağlık memurları 4 yıllık hemşirelik, 657 kadrolu lise ve önlisans tıbbi sekteterler AÖF işletme okursa hiçbir sorun olmadan intibak yaptırabilir.

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ...

Karar Sayısı : 2009/15153

Ekli “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 19/6/2009 tarihli ve 7414 sayılı yazısı üzerine, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

Sağlık çalışanlarının lisans tamamlama işi protokole bağlandı! Lisans Tamamlama ön müracaatları başladı

Anadolu Üniversitesinin bu yıl lisans tamamlama ile ilgili eğitime başlayamayacak olması dolayısıyla YÖK, lisans tamamlama eğitimi vermek için talepte bulunan üç ayrı üniversiteye onay verdi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, bu üniversitelerle protokolü imzaladı.

Hekimden çok hemşire ihtiyacı var

Türkiye’deki hekimlerin yüzde 50’sinden biraz fazlası uzman; yaklaşık yüzde 20’si uzman olmaya çalışan asistan; yüzde 30’u da pratisyen hekim. “Organization for Economic Cooperation and Development”e göre Türkiye, kendisinden beklenen hekim sayısına sahip, fakat sağlık çalışanı bakımından çok zayıf

Son yorumlar

Anket

Sağlıkçıların Lisans Tamamlama Eğitimini Açık Öğretimle Yapması Uygunmu?:
İçerik yayınları