try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Sinavlar
E-Okul Lise Girişi,E-Okul Sınav Sonuçları,E-Okul Giriş

SAĞLIK EĞİTİMİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI DERSLERİ BELİRLENDİ

Sağlık çalışanlarının heyecanla beklediği Lisans tamamlamayla ilgili İnönü Üniversitesi de duyuruyu yaptı. Derslerin ve derslerden sorumlu öğretim üyelerinin açıklandığı duyuruda, kayıt tarihi ve kayıtta yapılacak işlemlerin de daha ilan edileceği bildirildi.

Malatya İnönü Üniversitesi konuyla ilgili şu duyuruyu yaptı:

SAĞLIK EĞİTİMİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI

İnönü Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol ile Sağlık Eğitim Enstitüsü

Hemşirelik Ebelik Lisans Tamamlamada Kayıtlar Başladı

Lisans Tamamlamada Sağlık Bakanlığı kesin kayıt tarihlerini açıkladı. Bakanlıktan yayımlanan genelgeye göre kayıtlar 05-23 Ekim tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüklerine yapılacak.

Lisans Tamamlama hakkından yararlanan ebe, hemşire, sağlık memuru ve sağlık eğitim enstitüsü mezunları ön başvurularını 10 Ağustos – 7 Eylül 2009 tarihleri arasında yapmışlardı.

Sağlık Bakanlığı, lisans tamamlama başvurusu yapan adayların kesin kayıtlarının 05-23 Ekim 2009 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüklerinde yapılacağını duyurdu.

Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman olma şartları yeniden belirlendi

Profesör, doçent ve yardımcı doçent dışında kalan kadrolara nasıl atama aypılacağı "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde" düzenlenmiştir. Söz konusu bu yönetmelikte 19 eylül itibariyle değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile 1- Sözlü sınav kaldırılmış ve yazılı sınav getirilmiş, 2- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda 100 tam not üzerinden en az 65 almış olma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Hemşirelik Yetkisi Alan Ebelerle İlgili Duyuru!

02.05.2007 tarihli ve 26510 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7. maddesi ile 6283 sayılı Kanuna eklenen geçici 2. maddesindeki “ Bir defaya mahsus olmak üzere, ebelik diplomasına sahip olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihinde üç yıldan beri yataklı tedavi kurumlarında fiilen hemşirelik görevi yaptığını resmi belge ile belgelendiren ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde talepte bulunanlar hemşirelik yetkisiyle görevlerine devam ederler.” hükmü kapsamındaki müracaatları değerlendirmek üzere oluşturulan Komisyon, illerden intikal eden müracaatlarla ilgili değerlendirmelerini tamamlanmıştır.

Lisans Tamamlamada Kesin Kayıtların İl Sağlık Müdürlüklerinde Yapılacağı Duyruldu..

Lisans Tamamlamada Sağlık Bakanlığı kesin kayıt tarihlerini açıkladı. Bakanlıktan yayımlanan genelgeye göre kayıtlar 05-23 Ekim tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüklerine yapılacak.

Lisans Tamamlama hakkından yararlanan ebe, hemşire, sağlık memuru ve sağlık eğitim enstitüsü mezunları ön başvurularını 10 Ağustos – 7 Eylül 2009 tarihleri arasında yapmışlardı.

Okul Fobisi ve Sert Öğretmen

Çocuğunuz sabahları zor kalkıyor, canı sıkkın dolaşıyor ve okula gitmemek için bahane arıyorsa bir sorun var demektir.Kuvvetli bir endişe nedeniyle çocuğun okula gitmeyi reddetmesi ya da bu konuda isteksiz görünmesi olarak tanımlanan okul fobisi çocuklarda mide bulantısı, karın ve baş ağrısı yapıyor. Psikololog Dr. Ferahim Yeşilyurt okul fobisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı..

19 mayıs Üniversitesi Ebelik Lisans Tamamlama Eğitim ve Sınav Yönetmeliğini Yayınladı


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

UZAKTAN EBELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzaktan ebelik lisans tamamlama programında uyulacak eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir.

Kapsam

Sağlıkçılar Lisans Eğitimini İnternet Üzerinden Alacak

Atatürk Üniversitesi sağlık kuruluşlarında çalışan hemşirelere lisans eğitimi verecek. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samih Diyarbakır, uygulamayla yaklaşık 24 bin hemşirenin lisans diploması sahibi olacağını dile getirdi.

Öğrenciye Burs Veren Kurumlar

Bu yıl son kez yapılan ÖSS'de tercih telaşını atlatan yaklaşık 1.5 milyon öğrenci, eğitim masraflarını karşılamak amacıyla burs alabileceği adreslerin peşine düştü.

Onlarca kurum, vakıf ve dernek de burs için kendilerine başvuracak öğrencileri bekliyor...

LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BAŞLIYOR

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konu:Lisans Tamamlama Programı

GENELGE
2009/ 48

Sağlık hizmetlerinde hastanın bakım standardını yükseltmek için, bakım verecek sağlık personelinin iyi eğitilmesi gerekmektedir. Bu nedenle; Sağlık personelinin bilgi ve beceri birikiminin artmasında kaliteli eğitim önemlidir.
Ülkemizde hemşirelik ve ebelik eğitim standardını yükseltmek için önlisans eğitim programlarından mezun olan hemşire, sağlık memuru ve ebelere lisans tamamlama imkânının sağlanması ile sağlık eğitim enstitüsü mezunlarının 3 yıl olan eğitimlerinin lisans düzeyine çıkarılması pek çok bakımdan önem arz etmektedir.

Son yorumlar

Anket

Sağlıkçıların Lisans Tamamlama Eğitimini Açık Öğretimle Yapması Uygunmu?:
İçerik yayınları